Los diccionarios del gitano-español : características comunes

Autor: Buzek, Ivo
Zdrojový dokument: Buzek, Ivo. Historia crítica de la lexicografía gitano-española. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 56-87
Rozsah
56-87
Typ
Kapitola
Jazyk
španělsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document