The evolution of utraquist liturgy : a precursor of western liturgical reform

Variantní název
Vývoj utrakvistické liturgie : předchůdce západní reformy liturgie
Zdrojový dokument: Religio. 1994, roč. 1, č. 2, s. [155]-164
Rozsah
[155]-164
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Tématem kongresu SVU, konaného v červnu 1992 v Praze, byl přínos Československa evropské kultuře. Jeden z těchto příspěvků evropské kultuře, který je obecně opomíjen, má svůj počátek v historii utrakvistické reformy liturgie. Zatímco svět všeobecně zná Jana Husa, restauraci kalicha a počátky radikální reformace za Petra Chelčického, velmi malá pozornost byla věnována reformám liturgie a svátosti, které se v zemích Koruny české odehrávaly v období od poloviny 14. století do bělohorské porážky. ...
Document