[Doruľa, Ján, ed. O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov]

Název: [Doruľa, Ján, ed. O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov]
Zdrojový dokument: Religio. 1998, roč. 6, č. 1, s. 93-94
Rozsah
93-94
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Doruľa, Ján, ed. O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava: Slovenská akademia vied. Slavistický kabinet, 1997. 283 s. ISBN 80-967722-0-1.