[Kožiak, Rastislav; Múcska, Vincent, ed. Rehole a kláštory v stredoveku]

Autor: Jan, Libor
Zdrojový dokument: Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 304-306
Rozsah
304-306
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kožiak, Rastislav; Múcska, Vincent, ed. Rehole a kláštory v stredoveku. Vyd. 1. Banská Bystrica: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9.
Document