[Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století]

Název: [Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století]
Zdrojový dokument: Religio. 2004, roč. 12, č. 2, s. 289-293
Rozsah
289-293
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století. 2. díl. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003. 604 s. ISBN 80-7266-156-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.