Paradoxy středoevropského postmodernismu

Název: Paradoxy středoevropského postmodernismu
Variantní název:
  • Paradoxes of postmodernism in Central Europe
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. [21]-28
Rozsah
[21]-28
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study analyzes the paradoxes of postmodernism in literary and cultural area of Central Europe. Crucial attention is focused on the novel in German, Czech and Slovak literature. Specific features of the literatures of Central Europe can be observed in post-modern prose. Postmodernism appears here as a special configuration which roots lie deep in the bedrock of Jewish, German and Czech culture.
Reference
[1] BARNER, Wilfried (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. 2. Auflage. München: C.H. Beck 2006,

[2] HAMAN, Aleš; NOVOTNÝ, Vladimír (eds.): Hommage à Milan Kundera. Pocta Milanu Kunderovi. Praha: Artes Liberales, 2009.

[3] CHVATÍK, Květoslav: Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994.

[4] ILLG, Jacek: W kręgu powieści Milana Kundery. Kraków: Universitas, 1992.

[5] KOSKOVÁ, Helena: Hledání ztracené generace. Jinočany: H&H, 1996.

[6] LYOTARD, Jean-Françoise: La condition postmoderne. Paris: Minuit, 1979.

[7] LYOTARD, Jean-Françoise: O postmodernismu. (Přeložil Jiří Pechar). Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 1993.

[8] REPAR, Stanislava: Ohnisko reči alebo mlčanlivá hlbka horizontu. Bratislava: Kalligram, 2007.

[9] RUSTERHOLZ, Peter; SOLBACH, Andreas (Hrsg.): Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart – Weimar: Metzler, 2007.

[10] SCHNELL, Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart – Weimar, 2003.

[11] ŠABÍK, Vincent: Regenerácia poézie v období postmoderny. In: Textové podoby postmoderny. Vizuálna poézia, próza, dráma. Nitra: VŠP – Fakulta humanitných vied, 1996, s. 71–88.

[12] ZEYRINGER, Klaus: Österreichische Literatur 1945-1998. Überblicke – Einschnitte – Wegmarken. Innsbruck: Haymon, 1999.

[13] ZIMA, Peter V.: Moderne/Postmoderne. Tübingen und Basel: Francke, 1997.

[14] ŽILKA, Tibor: Text a posttext. Nitra: VŠP – Fakulta humanitných vied, 1995.