Art or craft? – significance of the sociological background in the artistic development of the harmoniemusik

Název: Art or craft? – significance of the sociological background in the artistic development of the harmoniemusik
Variantní název
Umění nebo řemeslo? : sociologické pozadí v uměleckém vývoji harmoniemusik
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 1, s. [179]-187
Rozsah
[179]-187
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Příspěvek vznikl na základě disertační práce autora s názvem Harmoniemusik - společenský a umělecký fenomén hudební kultury západní Evropy v 18. a první polovině 19. století. Skladby pro soubory dechových nástrojů - dřevěných i žesťových (s obvyklým složením 2 cl., 2 ob., 2 cr., 2 fg.) - byly rozšířené v mnoha evropských regionech. S dějinami tohoto fenoménu je spjat předpoklad o podmíněnosti repertoáru Harmoniemusik kombinací sociálních a politických faktorů, souvisejících s pěstováním tohoto repertoáru v různých typech prostředí - chrámovém, aristokratickém a vojenském. V tomto kontextu si pozornost zaslouží především vliv zmíněných prostředí na hudební strukturu repertoáru Harmoniemusik. Je samozřejmě obtížné jednoznačně odpovědět na onu provokativní otázku v titulu příspěvku. Avšak sociologizující přístup zabývající se vznikem a šířením repertoáru může přece jen některé otázky alespoň zčásti objasnit. Například proč vzniklo tak málo skutečných mistrovských děl v repertoáru Harmoniemusik, nebo - nazíráno z jiné perspektivy - jaké společenské okolnosti umožnily vznik oněch nemnohých mistrovských děl či rozvinutí skladatelských osobností v tomto okruhu instrumentální tvorby.