Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka

Název: Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka
Variantní název:
  • Dobrovsky's and Lomonosov's influence on the different language stratification of contemporary Czech and Russian
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [73]-80
Rozsah
[73]-80
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V příspěvku je popsán rozdílný historický vývoj českého a ruského jazyka a důvod hojného rozšíření nespisovného obecného útvaru v českém prostředí. Obecná čeština je srovnávána s nespisovnými útvary v ruském jazyce, především s tak zvaným "obecným žargonem" a s lidovou mluvou (prostorečije). Na ukázkách z ruské beletrie je demonstrován rozdíl mezi "obecným žargonem" a prostorečijem (lidovou mluvou), přičemž se upozorňuje na potřebu rozlišovat tyto dva jazykové kódy při překladu do češtiny.
The paper deals with the different historical development of Czech and Russian languages and reasons of the high use of common language in Czech speech. Common Czech is compared with non-standard elements of Russian language, namely with Interslang and Colloquialism (prostorechie). The examples of Russian fiction demonstrate the difference between Russian Interslang and Colloquialism (prostorechie). It points out the necessity to distinguish these two different non-standard language codes when translating.