Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test

Název: Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 7-16
Rozsah
7-16
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the presented study was to analyze the structure of Spatial ability subtest, which is a part of admission test to Masaryk university and consists of eight items. The sample size was 1540 persons (61% women). Confirmatory factor analysis of tetrachoric correlations revealed the existence of two conceptually different dimensions that were interpreted on the basis of the existence of verbal-analytic, respective visual-analogue mental processes.
Cílem prezentované studie byla analýza struktury subtestu Prostorová představivost, který je součástí Testu studijních předpokladů. Tento test je základním hodnotícím nástrojem v rámci přijímacího řízení Masarykovy univerzity. Analyzována byla data z roku 2007. Výzkumný vzorek tvořilo 1540 osob (61 % žen). Konfirmační faktorová analýza tetrachorických korelací mezi jednotlivými položkami prokázala existenci dvou konceptuálně odlišných dimenzí. Povaha těchto dimenzí byla interpretována v souladu s dvěma teoreticky předpokládanými třídami mentálních procesů, které bývají označovány jako verbálně-analytické, respektive vizuálně-analogové.
Note
Study was supported by the grant project: GA CR P407/11/2397.
Reference
[1] Eliot, J., & Smith, I. M. (1983). An international directory of spatial tests. Windsor: NFER-NELSON.

[2] McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin, 5, 889-918. | DOI 10.1037/0033-2909.86.5.889

[3] Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta analysis. Child Development, 56, 1479-1498. | DOI 10.2307/1130467

[4] Maier, P. H. (1994). Räumliches Vorstellungsvermögen: Komponenten, geschlechtsspezifische Differenzen, Relevanz, Entwicklung und Realisierung in der Realschule. Frankfurt am Main: P. Lang.

[5] Embretson, S. E. (2007). Mixed rasch models for measurement in cognitive psychology. In M. von Davier & C. H. Carstensen (Eds.), Multivariate and mixture distribution rasch models: Extensions and applications, pp. 235-253. New York: Springer.

[6] Paivio, A. (2009). Imagery and verbal processes. New York, Hove: Psychology Press.

[7] Tapley, S. M., & Bryden, M. P. (1977). An investigation ot sex differences in spatial ability: Mental rotation of three-dimensional objects. Canadian Journal of Psychology, 31, 122-130. | DOI 10.1037/h0081655

[8] Divgi, D. R. (1979). Calculation of the tetrachoric correlation coefficient. Psychometrika, 44, 2, 169-172. | DOI 10.1007/BF02293968

[9] Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1985). Cognitive coordinate systems: Accounts of mental rotation and individual differences in spatial ability. Psychological Review, 92, 137–172. | DOI 10.1037/0033-295X.92.2.137