Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2 : normativní studie

Název: Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2 : normativní studie
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 17-30
Rozsah
17-30
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Článek vznikl díky ideové podpoře Dr. Laco Gaála, autora neurorehabilitačního software NEUROP-2 (www.neurop.de).
Reference
[1] Drhlíková, L. (2008). Diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop-2 – normativní studie. Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno.

[2] Gaál, L. (2003). Príručka k programom Neurop-2. Bernried.

[3] Koukolík, F. (1995). Mozek a jeho duše. Praha, Makropulos.

[4] Koukolík, F. (2002). Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy. (2. Vyd). Praha, Portál.

[5] Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha, Portál.

[6] Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological assessment. (4th Ed). New York, Oxford University Press.

[7] Lurija, A. R. (1982). Základy neuropsychológie. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

[8] Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97. | DOI 10.1037/h0043158

[9] Preiss, M., et al. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha, Grada.

[10] Preiss, M., et al. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha, Grada.

[11] Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál.