Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen

Obrázek
Variantní název
Expressivity in the language of fairytales in German and Czech
Expresivita v jazyce pohádek v němčině a češtině
Vydání
Vydání 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
298 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 411
ISBN
978-80-210-6128-6
Jazyk
německy
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 877051
Anotace
  • Die Monographie behandelt die Problematik der Expressivität der Märchensprache im Deutschen und im Tschechischen. Im theoretischen Teil wird die Expressivität theoretisch festgelegt, das Genre der Märchen behandelt und dann im praktischen Teil wird es nach ihren Belegen auf den einzelnen Sprachebenen gesucht. Es wurden ausgewählte Märchen der Gebrüder Grimm, Clemens von Brentano, Michael Ende, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová und Karel Čapek analysiert. Die Monographie geht auf eine umfangreiche Untersuchung zahlreicher Märchentexte zurück.
  • The monography deals the problems of expressivity of language in fairy-tales of German and Czech proveniance. The Author tries to define the expressivity and fairytale theoreticaly and to present examples of the expressivity in several language levels. The article bases on a large research of fairytales by Grimms, Clemens von Brentano, Michael Ende, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová and Karel Čapek.
  • Monografie rozebírá problematiku expresivity jazyka v různých pohádkách německé a české provenience. Autorka se pokouší vymezit teoreticky problematiku expresivity v jazyce, jakož i představit žánr pohádky. V praktické části analyzuje vybrané pohádky bratří Grimmů, Clemense von Brentano, Michaela Ende, Karla Jaromíra Erben, Boženy Němcové a Karla Čapka a předkládá doklady expresivity z různých jazykových rovin. Monografie vychází z rozsáhlého výzkumu a předkládá doklady z pohádek jmenovaných autorů.
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Page Chapter number Title
5 [An erster Stelle möchte ich mich ... : Danksagung] | pdf icon Mikulová, Anna
hidden-section Vorwort
Page Chapter number Title
11-13 Vorwort | pdf icon Mikulová, Anna
I. Theoretischer Teil
Page Chapter number Title
14-21 Vorwort | pdf icon Mikulová, Anna
21-47 1. | Expressivität | pdf icon Mikulová, Anna
47-86 2. | Märchen | pdf icon Mikulová, Anna
87-90 3. | Methodologie | pdf icon Mikulová, Anna
II. Praktischer Teil
Page Chapter number Title
91-100 1. | Phonologische Ebene | pdf icon Mikulová, Anna
101-184 2. | Morphologie, Grammatik, Wortbildung | pdf icon Mikulová, Anna
185-221 3. | Syntax, Textlinguistik, Pragmatik | pdf icon Mikulová, Anna
222-233 4. | Lexikologie | pdf icon Mikulová, Anna
234-261 5. | Stilistik | pdf icon Mikulová, Anna
262-277 6. | Übersetzungsproblematik | pdf icon Mikulová, Anna
III. Expressivität der Märchensprache
Page Chapter number Title
278 Schlussbetrachtung | pdf icon Mikulová, Anna
279-282 1. | Expressivität der Sprache | pdf icon Mikulová, Anna
283-291 2. | Ergebnisse der Untersuchung | pdf icon Mikulová, Anna
292-294 3. | Zusammenfassung | pdf icon Mikulová, Anna
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
295-298 Bibliographie | pdf icon Mikulová, Anna