"Genealogické" souvislosti divadelních koncepcí : Divadlo Petra Bezruče v Ostravě a Činoherní klub v Praze

Název: "Genealogické" souvislosti divadelních koncepcí : Divadlo Petra Bezruče v Ostravě a Činoherní klub v Praze
Variantní název:
  • "Genealogical" connections within theatrical conceptions : Petr Bezruč Theatre (Ostrava) and Činoherní klub (Praha)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 64-80
Rozsah
64-80
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
It is the transfer of a theatrical conception that stands in the centre of this study. It focuses primarily on the activities of the student ensemble Umění mladých, whose members joined Petr Bezruč Theatre in 1959, and confronts the earlier activities of Petr Bezruč Theatre with those of the following five seasons in which the Academy of Performaing Arts students became part of the ensemble. Thus, it not only proves a crucial change in the dramaturgy but it also maps the transformation of acting which, in 1965, became part of the original acting style in Činoherní klub.
Reference
[1] BLANDA, Otakar. 1963. Bezručovci v Praze. Večerní Praha (28. 3. 1963).

[2] CÍSAŘ, Jan. 1958. Mladý soubor. Divadlo 9 (1958): 1: 88.

[3] CÍSAŘ, Roman a kol. 2006. Činoherní klub 1965‒2005. Praha: Divadelní ústav/Nakladatelství Brána, 2006.

[4] ČERNÝ, František. 1958. V Divadle J. Wolkera. Divadelní noviny 7 (22. 11. 1958): 6.

[5] DITTLER, Karel. 1959. Závěrečná zpráva za rok 1958 (3. – 4. 1. 1959). Archiv města Ostravy, karton 829, Divadlo Petra Bezruče 1954–1965.

[6] JUŘINA, Věnceslav. 1959. Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. Červený květ 4 (1959): 5: 120–121.

[7] HALL, Petr. 1958. Chceme objevnou dramaturgii. Červený květ 3 (1958): 3: 67.

[8] HEDBÁVNÝ, Zdeněk. 2004. Bylo nás kolik. Část třetí. Svět a divadlo 15 (2004): 3: 161–167.

[9] HEDBÁVNÝ, Zdeněk. 1964. Divadelní program k inscenaci Lišky, dobrou noc. Olomouc: Dokumentační centrum dramatických umění FF UP: Pozůstalost Františka Čecha, sign. T 3289/497.

[10] HEDBÁVNÝ, Zdeněk. 1961. DPB v nové sezoně. Červený květ 6 (1961): 10: 314–315.

[11] HUČÍN, Ondřej. 1998. Projekt Encyklopedie českého divadla: Diskuse k projektu divadelní encyklopedie. Divadelní revue 9 (1998): 1: 80–94.

[12] CHOLEVA, Hynek. 1995. Tvorba herce a režiséra Jana Kačera v letech 1959–1964. Diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta UP, 1995 (nepubl.).

[13] JANOUŠEK, Pavel. 2012. Paměť historie a odvaha k Dějinám. Divadelní revue 23(2012): 1: 139–147.

[14] JUST, Vladimír. 1995. Česká divadelní kultura 1945‒1989 v datech a souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995.

[15] JUST, Vladimír. 2010. Divadlo v totalitním systému. Praha: Academia, 2010.

[16] –KA–. 1960. Co nového v DPB. Ostravský kulturní zpravodaj (1.–15. 2. 1960): 9–11.

[17] KAČER, Jan. 2003. Jedu k mámě. Praha: Eminent, 2003.

[18] KOPECKÝ, Jan. 1963. Dobré divadlo v Ostravě. Rudé právo (28. 3. 1963): 3.

[19] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2011. Depeše na kolečkách. Brno: JAMU, 2011.

[20] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2006. Divadelní mise Františka Čecha. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

[21] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2009. Studio Forum – příběh divadla. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.

[22] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana a Jan ROUBAL. 2003. K netradičnímu divadlu. Praha: Pražská scéna, 2003.

[23] LUKEŠ, Milan. 1963. Co ANO a co NE. Literární noviny 12 (1963): 14: 8.

[24] LUKEŠ, Milan. 1962. Divadla pro mládež. Divadlo 14 (1962): 3: 10.

[25] MACHONIN, Sergej. 1961. Ostrava má mladé divadlo. Literární noviny 10 (1961): 52: 1.

[26] MACHONIN, Sergej. 1964. Uprostřed sezony. Literární noviny 13 (1964): 4: 3.

[27] MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. 2005. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861‒2004. Brno: Doplněk, 2005.

[28] MALÝ, Zbyšek. 1959. Romeo, Julie a Tvrdohlavá žena. Červený květ 4 (1959): 10: 274.

[29] MÜLLER, Jaroslav. 1964. Na křižovatkách. Červený květ 9 (1964): 6: 180–181.

[30] POVALA, Josef. 1959. Návrh na rozšíření provozu Divadla Petra Bezruče v Ostravě z 19. 2. 1959. Odbor školství a kultury rady KNV. Archiv města Ostravy, karton 829, DPB 1954–1965.

[31] Divadlo Petra Bezruče 1945‒1970. Almanach k 25. výročí vzniku divadla. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 1970: nestránkováno.

[32] SOLECKÝ, Vladimír. 1961. Další Brecht v DPB. Nová svoboda (5. 12. 1961): 2.

[33] Soubor Divadla Petra Bezruče v Ostravě v sezonách 1959/1960–1964/1965. Institut umění ‒ Divadelní ústav, informačně-dokumentační oddělení, Praha: fond Umělecké osobnosti, nestr.

[34] ŠKUTCHANOVÁ, Květa. 1959. Větší úkol, více povzbuzování. Nová svoboda (15. 9.1959): 2.

[35] ŠORMOVÁ, Eva. 2000. Heslo Divadlo Petra Bezruče. In Eva Šormová (ed.). Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000: 127–130.

[36] VOSTRÝ, Jaroslav. 1996. Činoherní klub 1965‒1972. Dramaturgie vpraxi. Praha: Aura-Pont/Divadelní ústav, 1996.