[Valdenští a kultura ...]

Název: [Valdenští a kultura ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových. V Brně: Filosofická fakulta, 1923, pp. 5-21
Rozsah
5-21
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Valdenští a kultura (s. 5-6) -- Wyclif a Lollardi (s. 6-7) -- Milíč (s. 7-8) -- Matěj z Janova (s. 8) -- Tomáš ze Štítného (s. 9) -- Hus (s. 9) -- Táborští (s. 9-12) -- Jan Příbram (s. 13) -- Jakoubek ze Stříbra (s. 14) -- Rokycana a jeho posluchači (s. 15-16) -- Petr Chelčický (s. 16-17) -- Ustavení Jednoty bratrské (s. 17-18), její biblismus a sprostnost (s. 18-19), idea o vyvolení (s. 19-21), představy eschatologické (s. 21)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence