[Počátek 16. století přinesl něco ...]

Název: [Počátek 16. století přinesl něco ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Žižka v památkách a úctě lidu českého. Brno: Filosofická fakulta, 1924, pp. 69-91
Rozsah
69-91
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Český překlad kroniky Eneášovy (69-70) -- Vliv katolické vlády jagellovské (70); Žižka v uěmní jagellovské (71) -- Jeho úcta a spory národnostní (71) -- Proměna smýšlení německého (Hutten); dože Fulgoso (71-72) -- Vznik legendy čáslavské (72); nepřízeň habsburská k úctě Žižkově (72-73) -- Martin Kuthen a "Kronika velmi pěkná" (73-74) -- Kronika Hájkova (75-78) -- Jan Dubravius (78-79) -- Prokop Lupáč a Veleslavín (79-80) -- Konservatismus v užívání týchž pramenů a pojetí Žižkovo (80) -- Vzruch v době rudolfinské (81); obrazy Žižkovy u jeho náhrobek v Čáslavi (82-83); Br. Jafet (změtení jmen Žižky a Chvala z Machovic) (83-85) -- Zájem ciziny 85. Zachariáš Theobald (85-87) -- Adam Rosacín z Karlšperka (87-88) -- Havel Žalanský (88-90) -- Letáky o Žižkovi (1618) (90-91) -- Předbělohorští humanisté (Jan Siktor a Jakub Včelín Lstibořský) (91)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence