Conclusion

Název: Conclusion
Contributor
Šesták, Antonín (překladatel)
Zdrojový dokument: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. Vyd. 1. Brno: Masarykova universita s podporou Ministerstva školství, 1953, pp. [658]-688
Rozsah
[658]-688
Typ
Kapitola
Jazyk
francouzsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence