Sigiberti Chronica

Název: Sigiberti Chronica
Variantní název
Sigibertova kronika
Zdrojový dokument: Magnae Moraviae fontes historici. I, [Annales et chronicae]. Havlík, Lubomír Emil (Editor); Bartoňková, Dagmar (Editor); Masařík, Zdeněk (Editor); Večerka, Radoslav (Editor). Vyd. 1. Pragae: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 186-188
Rozsah
186-188
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence