Chronicon Epternacense breve

Název: Chronicon Epternacense breve
Variantní název
Krátká kronika Echternašská
Zdrojový dokument: Magnae Moraviae fontes historici. I, [Annales et chronicae]. Havlík, Lubomír Emil (Editor); Bartoňková, Dagmar (Editor); Masařík, Zdeněk (Editor); Večerka, Radoslav (Editor). Vyd. 1. Pragae: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 207
Rozsah
207
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
italsky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence