Chronici Hungarici compositio saeculi XIV

Název: Chronici Hungarici compositio saeculi XIV
Variantní název
Uherské kroniky ze 14. století
Zdrojový dokument: Magnae Moraviae fontes historici. I, [Annales et chronicae]. Havlík, Lubomír Emil (Editor); Bartoňková, Dagmar (Editor); Masařík, Zdeněk (Editor); Večerka, Radoslav (Editor). Vyd. 1. Pragae: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 280-289
Rozsah
280-289
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence