Český jazyk a didaktika jazyka

Název: Český jazyk a didaktika jazyka
Zdrojový dokument: Uher, František; Rambousek, Jiří. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 37-38
Rozsah
37-38
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence