Literatura a didaktika literární výchovy

Název: Literatura a didaktika literární výchovy
Zdrojový dokument: Zapletal, Zdeněk; Rambousek, Jiří. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 64-67
Rozsah
64-67
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence