Divadelní a filmová věda

Autor: Srna, Zdeněk
Zdrojový dokument: Srna, Zdeněk. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 97-100
Rozsah
97-100
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document