Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

Obrázek
Variantní název
Bosnia in Croatian national-integrational ideologies of the 19th century
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
217 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 415
ISBN
978-80-210-6239-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 874205
Anotace
  • Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací chorvatských politiků, dosud nevznikla obdobná práce, která by pojmenovala proměny a konstanty pojetí historické, politické a národní příslušnosti Bosny a nastiňovala vývoj utváření obrazu této země a jejích obyvatel v chorvatském prostředí. V češtině pak nebyla dosud v takto hutné formě a rozsahu zpracována obecná charakteristika zkoumaných národně-politických koncepcí.
  • The work comprehensively characterizes and assesses the status and role of Bosnia in Croatian national integration ideologies, which greatly contributed to the formation of modern Croatian nation in the 19th century (Illyrism, Yugoslavism, "Pravaštvo"). The text is written from a historical perspective and based on the comparative analysis of period political and literary sources. Although Bosnia has been a subject of interest for practically all generations of Croatian politicians, there has not been a similar work written yet describing the transformations and constant ideas about the historical, political and national status of Bosnia and outlining the creation of the image of Bosnia and its inhabitants in Croatian milieu.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-16 1. | Úvod | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
17-29 2. | Politická a myšlenková východiska chorvatských národně-integračních ideologií | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
30-54 3. | Bosna v ideologii ilyrismu | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
55-66 4. | Bosna v chorvatské politice 40. let 19. století | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
67-89 5. | Padesátá léta 19. století: období krystalizace nových chorvatských národně-integračních ideologií | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
90-95 6. | Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích druhé poloviny 19. století | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
96-152 7. | Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
153-186 8. | Bosna v pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
187-193 9. | Závěr | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
194-196 10. | Summary : Bosnia in Croatian national-integrational ideologies of the 19th century | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
197-199 11. | Sažetak : Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 19. stoljeća | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
200-210 12. | Prameny a literatura | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
211-213 13. | Jmenný rejstřík | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
214-217 14. | Přílohy | pdf icon Stehlík, Petr