Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

Název: Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století
Variantní název:
  • Bosnia in Croatian national-integrational ideologies of the 19th century
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
217 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 415
ISBN
978-80-210-6239-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 874205
Anotace
  • Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací chorvatských politiků, dosud nevznikla obdobná práce, která by pojmenovala proměny a konstanty pojetí historické, politické a národní příslušnosti Bosny a nastiňovala vývoj utváření obrazu této země a jejích obyvatel v chorvatském prostředí. V češtině pak nebyla dosud v takto hutné formě a rozsahu zpracována obecná charakteristika zkoumaných národně-politických koncepcí.
  • The work comprehensively characterizes and assesses the status and role of Bosnia in Croatian national integration ideologies, which greatly contributed to the formation of modern Croatian nation in the 19th century (Illyrism, Yugoslavism, "Pravaštvo"). The text is written from a historical perspective and based on the comparative analysis of period political and literary sources. Although Bosnia has been a subject of interest for practically all generations of Croatian politicians, there has not been a similar work written yet describing the transformations and constant ideas about the historical, political and national status of Bosnia and outlining the creation of the image of Bosnia and its inhabitants in Croatian milieu.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 7–16
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Politická a myšlenková východiska chorvatských národně-integračních ideologií | 17–29
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Bosna v ideologii ilyrismu | 30–54
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Bosna v chorvatské politice 40. let 19. století | 55–66
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Padesátá léta 19. století: období krystalizace nových chorvatských národně-integračních ideologií | 67–89
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích druhé poloviny 19. století | 90–95
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera | 96–152
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Bosna v pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika | 153–186
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
9. | Závěr | 187–193
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Summary : Bosnia in Croatian national-integrational ideologies of the 19th century | 194–196
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Sažetak : Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 19. stoljeća | 197–199
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
12. | Prameny a literatura | 200–210
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
13. | Jmenný rejstřík | 211–213
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
14. | Přílohy | 214–217
Stehlík, Petr
PDF