Možnosti a limity posuzování ideologických prvků v učebnicích

Název: Možnosti a limity posuzování ideologických prvků v učebnicích
Variantní název
Possibilities and limits in evaluation of ideological aspects of textbooks
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 2-3, s. [157]-166
Rozsah
[157]-166
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Autorka se v příspěvku zabývá ideologickým obsahem učebnic. Na příkladech z výzkumu genderu v učebnicích ilustruje proměňující se perspektivu výzkumů a jejich metodologii. Pomocí Ecovy klasifikace otevřených a uzavřených textů jsou v textu analyzovány ideologické aspekty textů v učebnicích angličtiny, konkrétně pak textů a cvičení pojednávajících o environmentálních tématech.
In this paper the author examines ideological content of textbooks. She illustrates the shifting perspective of researches and their methodologies on examples from a research of gender in textbooks. Using Eco's classification of open and closed texts, the paper analyses ideological aspects of texts and exercises related to environmental topics in English textbooks.
Reference
[1] Apple, M. (1992). The Text and Cultural Politics. Educational Researcher, 21(7), 4–11. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1176356 | DOI 10.3102/0013189X021007004

[2] Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: Luboš Marek.

[3] Byram, M. (1992). Images of "others" in foreign language textbooks. In K. P. Fritzsche (Ed.), Schulbucher auf dem Prufstand (s. 124–135). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.

[4] Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. In E. Hinkel, Culture in second language teaching and learning (s. 196–219). Cambridge: Cambridge University Press.

[5] Eco, U. (2010). Lector in fabula. Praha: Academia.

[6] Evans, L., & Davies, K. (2000). No sissy boys here: A content analysis of the representation of masculinity. Sex Roles, 41(3/4), 255–270. Dostupné z: http://www.angelfi re.com/pro/soc247/readings/education_1.pdf | DOI 10.1023/A:1007043323906

[7] Geertz, C. (2000). Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství.

[8] Jandourek, J. (2001). Sociologický slovník. Praha: Portál.

[9] Johnsen, E. B. (1992). Are we looking for it in the same way? Some remarks on the problem of ideological investigations of textbooks and methodological approaches. In K. P. Fritzsche (Ed.), Schulbucher auf dem Prufstand (s. 79–96). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.

[10] Jones, M. A., Kitetu, C., & Sunderland, J. (1997). Discourse roles, gender and language textbook dialogues: Who learns what from John and Sally? Gender and Education, 9(4), 469–490. Dostupné z: http:www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540259721204

[11] Knudsen, S. V. (2005). Dancing with and without gender – reflections on gender, textbooks and textbooks research. In M. Hornsley, S. V. Knudsen, & S. Selander (Eds.), "Has Past Passed?" Textbooks and Educational Media for the 21st Century (s. 70–88). Stockholm: LHS.

[12] Macháně, J. (2010). Sexuální výchova? Podle návodu ministerstva tedy ne… Katolický týdeník, 35. Dostupné z: http://www.katyd.cz/clanky/tema/sexualni-vychova-podle-navodu-ministerstva-tedy-ne.html

[13] Mikk, J. (2000). Textbook: Research and writing. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.

[14] Pingel, F. (1999). UNESCO Guidebook on Textbook Revision and Textbook Research. Paris: UNESCO.

[15] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/fi le/26993_1_1/

[16] Sexuální výchova – vybraná témata. (2009). Praha: MŠMT. Dostupné z: http://img.ihned.cz/attachment.php/800/26759800/5BoLam3EnQqM0iU1A4h9kGH2pCJ7dIfb/sexvych_metodicka_prirucka.pdf

[17] Working Towards a Gender Balance in Textbooks. (1993). Dublin: Irish National Teachers' Organization. Dostupné z: http://www.into.ie/ROI/Publications/PublicationsPre2000/WorkingTowardsaGenderBalanceinTextbooks1993.pdf