Evolução do sistema vocálico do latim clássico ao português moderno (tentativa da verificação in corpora)

Název: Evolução do sistema vocálico do latim clássico ao português moderno (tentativa da verificação in corpora)
Autor: Hricsina, Jan
Zdrojový dokument: Études romanes de Brno. 2013, roč. 34, č. 2, s. [205]-225
Rozsah
[205]-225
  • ISSN
    1803-7399 (print)
    2336-4416 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study has two objectives: firstly, to recapitulate the evolution of the Portuguese vowel system and to show the state of this system in various phases of its history (vulgar Latin, old Portuguese, classical Portuguese and modern Portuguese). Secondly, to verify linguistic changes that have occurred in this system and that are mentioned as hypothetical in the linguistic literature, in the diachronical corpus of Portuguese language (www.corpusdoportugues.org).
Note
Este artigo faz parte do projeto "Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P10 Lingvistika", subprograma "Románské jazyky ve světle jazykových korpusů".