Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří

Název: Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří
Zdrojový dokument: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008, pp. 118-119
Rozsah
118-119
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence