Klír, Tomáš

Varianty jmen:

Klír, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 63.

Kapitola
Klír, Tomáš. Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. .

Kapitola
Klír, Tomáš. Archeologické nálezy. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 149.

Kapitola
Klír, Tomáš. Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 223–229.

Kapitola
Klír, Tomáš. Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 157–160.

Kapitola
Klír, Tomáš. Dvůr s motte. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 145–148.

Kapitola
Klír, Tomáš. Ekonomické chování rolnického hospodářství. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 186–195.

Kapitola
Klír, Tomáš. Geofyzikální průzkum : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. .

Kapitola
Klír, Tomáš. Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. .

Kapitola
Klír, Tomáš. Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 87–98.

Kapitola
Klír, Tomáš. Historie lokality a dějiny výzkumu. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 110–112.

Kapitola
Klír, Tomáš. Identifikace usedlostí a jejich dvorů. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 138–141.

Článek
Janovský, Martin; Horák, Jan; Klír, Tomáš. Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 437–453.

Kapitola
Klír, Tomáš. Josefský katastr a jeho výpověď. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 196–197.

Kapitola
Klír, Tomáš. [Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 198.

Kapitola
Klír, Tomáš. Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. .

Článek
Janovská, Viktorie; Klír, Tomáš. Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 67–91.

Kapitola
Klír, Tomáš. Obrázky 1-66. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 255–322.

Kapitola
Klír, Tomáš. Obsah. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 7–12.

Kapitola
Klír, Tomáš. Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 163–165.

Kapitola
Klír, Tomáš. Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 23–32.

Článek
Klír, Tomáš. Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 373–391.

Kapitola
Klír, Tomáš. Plány 1-14. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 323–338.

Kapitola
Klír, Tomáš. Plužina. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 153–156.

Kapitola
Klír, Tomáš. Počátky sídla. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, s. 177–179.