Klír, Tomáš

Name variants:

Klír, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 63.

Chapter
Klír, Tomáš. Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. .

Chapter
Klír, Tomáš. Archeologické nálezy. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 149.

Chapter
Klír, Tomáš. Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 223–229.

Chapter
Klír, Tomáš. Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 157–160.

Chapter
Klír, Tomáš. Dvůr s motte. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 145–148.

Chapter
Klír, Tomáš. Ekonomické chování rolnického hospodářství. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 186–195.

Chapter
Klír, Tomáš. Geofyzikální průzkum : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. .

Chapter
Klír, Tomáš. Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. .

Chapter
Klír, Tomáš. Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 87–98.

Chapter
Klír, Tomáš. Historie lokality a dějiny výzkumu. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 110–112.

Chapter
Klír, Tomáš. Identifikace usedlostí a jejich dvorů. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 138–141.

Article
Janovský, Martin; Horák, Jan; Klír, Tomáš. Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 437–453.

Chapter
Klír, Tomáš. Josefský katastr a jeho výpověď. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 196–197.

Chapter
Klír, Tomáš. [Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 198.

Chapter
Klír, Tomáš. Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD]. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. .

Article
Janovská, Viktorie; Klír, Tomáš. Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 67–91.

Chapter
Klír, Tomáš. Obrázky 1-66. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 255–322.

Chapter
Klír, Tomáš. Obsah. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 7–12.

Chapter
Klír, Tomáš. Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 163–165.

Chapter
Klír, Tomáš. Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 23–32.

Article
Klír, Tomáš. Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 373–391.

Chapter
Klír, Tomáš. Plány 1-14. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 323–338.

Chapter
Klír, Tomáš. Plužina. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 153–156.

Chapter
Klír, Tomáš. Počátky sídla. In: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. 2008, pp. 177–179.