Obsah

Název: Obsah
Zdrojový dokument: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008, pp. 7-12
Rozsah
7-12
Typ
Obsah
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A