Obsah

Název: Obsah
Autor: Mařík, Jan
Zdrojový dokument: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 7-[10]
Rozsah
7-[10]
Typ
Obsah
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A