Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie

Obrázek
Přispěvatel
Křížová, Alena (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Rok vydání
2006
Rozsah
265 s.
Edice
  • Etnologické studie; 1
ISBN
8023979841
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 493520
Anotace
  • Sborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů. Analýzou různých jevů každodenního života bylo zjištěno, že mnohé artefakty tzv. tradiční lidové kultury mají své kořeny v období středověkém a raně novověkém.
Poznámka
  • Sborník vznikl v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
3 Úvodem | pdf icon
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
7 Seznam autorů | pdf icon
Kultura vesnice
Page Chapter number Title
[9]-26 Ze všedního života středověké vesnice : přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí (na příkladu archeologických nálezů z Konůvek) | pdf icon Měchurová, Zdeňka
[27]-44 K ikonografii středověké vesnice : první poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu | pdf icon Válka, Miroslav
[45]-58 Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů | pdf icon Doušek, Roman
Řemeslo, živnosti, zemědělská výroba
Page Chapter number Title
[59]-73 Archaické mlyny a mlynárstvo v tradičnej kultúre Slovenska | pdf icon Mlynka, Ladislav
[75]-83 Nástin historie perníkářského řemesla a postupné zlidovění jeho produkce | pdf icon Melzer, Miloš
[85]-95 Středověké kořeny štamgastenství | pdf icon Atlman, Karel
[97]-105 Vinařství na Moravě v 17. století | pdf icon Matuszková, Jitka
Keramika, kachle, kamnářská plastika
Page Chapter number Title
[107]-120 Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury | pdf icon Loskotová, Irena
[121]-139 Nové výzkumy novokřtěneckých fajánsí na Moravě | pdf icon Pajer, Jiří
[141]-165 Nález raně novověké hrnčířské dílny v Kroměříži : příspěvek k poznání hrnčířské a kamnářské produkce biskupské Kroměříže 17. století | pdf icon Chybová, Helena
[167]-183 Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství | pdf icon Kalinová, Alena
Oděv, výšivka, dekor, ornament
Page Chapter number Title
[185]-200 Archaické součástky v lidovém oděvu | pdf icon Křížová, Alena
[201]-219 Lidový oděv z východních Čech v archivních pramenech 18. až první poloviny 19. století : dílčí studie z Podorlicka | pdf icon Mertová, Petra
[221]-230 Nejstarší výšivky ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea : odkaz spolku Vesna | pdf icon Nováková, Lenka
[231]-249 Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na Slovensku | pdf icon Danglová, Oľga
[251]-265 Kořeny ornamentu: původ a symbolika svastiky | pdf icon Rejsek, Miloš