Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století

Image
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2009
Rozsah
289 s.
Edice
  • Etnologické studie; 6
ISBN
9788021049666
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 601901
Anotace
  • Pokud se zajímáte o život ve vesnici barokní Moravy a o naše možnosti poznání tohoto života, je tato kniha určená pro vás. Kniha prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejích sociálních struktur, přes hmotnou kulturu a rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu světu dobových vesničanů.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[5] Předmluva | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-8 Úvod | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
9-30 1 | Metodicko-výzkumné poznámky | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
31-34 2 | Sebranice a jejich okolí | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
35-62 3 | Vesnice a její obyvatelé | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
63-79 4 | Obec, její místo a funkce v mocenské struktuře | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
81-139 5 | Ondřej Kanýz (1694–1761) a jeho hospodářství – podsedek č. p. 36 | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
141-162 6 | Kapitoly z hmotné kultury | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
163-196 7 | Kapitoly z duchovní kultury | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Životní cyklus
Page Chapter number Title
197-219 8 | Životní cyklus | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
221-240 9 | Léta 1740–1743 v událostech a hovorech vesničanů | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
241-242 Závěr | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
243-267 Přílohy | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
269-271 Summary : Sebranice and their reeve Ondřej Kanýz (1694–1761): village community and its culture in the 1st half of the 18th century | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
272-284 Prameny a literatura | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
285 Seznam použitých zkratek | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
287-289 Rejstřík | pdf icon Doušek, Roman