Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
199 s.
Edice
  • Etnologické studie; 9
ISBN
9788021056848
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 704992
Anotace
  • Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.
Poznámka
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
4 Autoři | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5 Úvod | pdf icon
Page Chapter number Title
6-16 Vesnická sídla, lidové stavby a bydlení v oblasti moravskoslezských Jeseníků : k typologii lidového domu v českých zemích | pdf icon Melzer, Miloš
Page Chapter number Title
17-27 Tradiční dům německého jazykového ostrova na Vyškovsku | pdf icon Dunajová, Alena
Page Chapter number Title
28-42 Tradice staveb z hliněných válků na Hané | pdf icon Novotný, Martin
Page Chapter number Title
43-54 Strom – využití druhotných surovin v každodenním životě obyvatel Západních Beskyd (na příkladu jedle a smrku) | pdf icon Michalička, Václav
Page Chapter number Title
55-74 Pletení na rámu - textilní technika procházející staletí | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
75-88 Rubáš nebo rubáč? : otazníky kolem geneze ženského spodního šatu | pdf icon Jeřábková, Alena
Page Chapter number Title
89-111 Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně i znak reprezentace | pdf icon Křížová, Alena
Page Chapter number Title
112-142 Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj | pdf icon Šimša, Martin
Page Chapter number Title
143-160 Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří | pdf icon Drápala, Daniel
Page Chapter number Title
161-176 Magické předměty na moravském venkově | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
177-194 Prameny a literatura | pdf icon
Page Chapter number Title
195-199 Archaic phenomena of traditional culture in Moravia | pdf icon