Použité prameny a literatura

Zdrojový dokument: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, pp. 144-160
Rozsah
144-160
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence