Niekoľko myšlienok k pedagogickej praxi v bilingválnom prostredí

Variantní název
Some thoughts on the educational practice in bilingual environment
Autor: Szabó, Réka
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2013, roč. 6, č. Supplementum, s. [55]-58
Rozsah
[55]-58
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
In her contribution the author reflects upon the specific features of the Slovak-Hungarian bilingualism and its position in educational process.
Document
Reference:
[1] ANDRUŠKA, P. 2008. Stredo-európske kapitoly 2. Nitra: Katedra areálových kultúr FSŠ, UKF v Nitre, 2008. s. 109. ISBN 978-80-8094-306-6.

[2] LIGETI, CS. – MEDGYESI, S. – SZONTAGH,P. 2005. Pedagógiai kaleidoszkóp. Budapest: Budapesti Pedagógusok Szakmai Servezete, 2005. s. 179. ISBN 963218492 0.

[3] ŠENKÁR, P. Dieťa a bilingvizmus. In: Kultúra a súčasnosť 6. Ed.: Peter Andruška. Nitra: Katedra areálových kultúr FSŠ, UKF v Nitre, 2008. s. 142. ISBN 978-80-8094-372-1.

[4] SOUKUP, V. 2004. Dějiny antropologie (Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Nakladatelství Karolínum, 2004. s. 667. ISBN 80-246-0337-3.

[5] SZÁMELOVÁ,P. 2012. Metodológia výučby v slovensko-maďarskom kontexte (v tlači).