Актуальне членування речення

Zdrojový dokument: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 98-99
Rozsah
98-99
Typ
Kapitola
Jazyk
ukrajinsky
Note
Obsahuje: Аспекти вивчення актуального членування речення. Порядок слів -- Засоби вираження актуального членування речення
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document