De la pierre au fer

Autor: Dytrt, Petr
Zdrojový dokument: Dytrt, Petr. Učební texty k francouzským dějinám od počátků k dnešku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 9-11
Rozsah
9-11
Typ
Kapitola
Jazyk
francouzsky
Note
Obsahuje: Terra Amata: Un foyer en bord de mer
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document