Albanistika jako filologická disciplína

Název: Albanistika jako filologická disciplína
Zdrojový dokument: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 9-36
Rozsah
9-36
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence