Jak se zorientovat v tématu – bádání v oblasti genderové historie v České a Slovenské republice

Zdrojový dokument: Brožovičová, Klára. Žena v tradiční kultuře : učební materiály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 7-11
Rozsah
7-11
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document