Základní metodologické postupy v genderovém výzkumu

Název: Základní metodologické postupy v genderovém výzkumu
Zdrojový dokument: Brožovičová, Klára. Žena v tradiční kultuře : učební materiály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 12-18
Rozsah
12-18
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Biografický rozhovor -- Rozhovor strukturovaný – polostrukturovaný – volný -- Zaměření na gender, genderované téma, genderované rodinné linie -- Vstup do terénu, vyjednávání s respondentem -- Gatekeeper a výzkumník jako "našinec", výzkumník jako "cizinec" -- Objektivizace a reflexe výzkumníka a triangulace ve výzkumu -- Využití dodatečného materiálu – video, fotografie, rodinné kroniky a listiny a jejich role v rámci výzkumu -- Etika spojená s výzkumem
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence