Sféry žitého světa žen – příkladové kapitoly zpracování narativních dat genderové povahy

Název: Sféry žitého světa žen – příkladové kapitoly zpracování narativních dat genderové povahy
Zdrojový dokument: Brožovičová, Klára. Žena v tradiční kultuře : učební materiály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 19-83
Rozsah
19-83
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Intimní sféra života v lokální společnosti (Ženská sexualita v diskurzu tradiční společnosti) -- Polo-veřejná sféra v lokální společnosti (Dětství a výchova; Rodina a rodinné poměry) -- Veřejná sféra v lokální společnosti (Vzdělávání dívek v lokalitách jihovýchodní Moravy, na příkladu lokality Strážnice a vesnice Radějova; Práce a povolání; Práce v prostředí mimo zemědělskou půdu - továrny a úřady)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence