"Jsem rád, že noty budou v pořádku." : Leoš Janáček a Břetislav Bakala – vzájemný vztah dvou umělců

Název: "Jsem rád, že noty budou v pořádku." : Leoš Janáček a Břetislav Bakala – vzájemný vztah dvou umělců
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [63]-70
Rozsah
[63]-70
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study aims at some aspects of Břetislav Bakala's relationship to Leoš Janáček and his compositions. The article describes Bakala’s studies at Janáček's organ school and master school of composition and presents Bakala's interpretation of his teacher's works and their propagation. Bakala is most distinguished in this respect since he pioneered performances of many Janáček's works and helped their establishment. He didn't prefer only large dramatic works but was willing to bring to life less known chamber and vocal works as well. Other Bakala's activities connected with Janáček are also presented – he was the author of piano-vocal scores, in the Brno Radio he recorded Janáček's compositions and as a pianist he performed chamber-vocal work The Diary of One Who Disappeared for the first time. Bakala was also an important contact between Janáček and the then director of the Brno Opera František Neumann.
Reference
[1] PALA, František. Jevištní dílo Leoše Janáčka. In Musikologie 3, Praha – Brno: Melantrich – Pazdírek 1955, s. 61–210.

[2] PEČMAN, Rudolf. Apoteóza Břetislava Bakaly. Opus musicum, 1977, roč. 9, s. 12–34.

[3] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Břetislav Bakala, člověk a umělec. In Státní filharmonie Brno 1956–1966. Brno: Blok, 1964, s. 10–15.