Janáček's "Slovenian" pupil Emerik Beran and his forgotten opera Melusina

Název: Janáček's "Slovenian" pupil Emerik Beran and his forgotten opera Melusina
Autor: Weiss, Jernej
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [129]-138
Rozsah
[129]-138
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Janáček's "Slovenian" pupil Emerik Beran wrote his only opera, which he entitled Melusina, in Brno in 1896. Although the opera was conceived abroad by the Czech composer, who lived most of his life in Slovenia, it certainly deserves a more detailed musical, historical and analytical discussion. In spite of its extremely interesting libretto and surprisingly advanced orchestration, at least for the then prevailing circumstances in Slovenia, Beran's opera unfortunately still lies buried in the musical archive of the University Library in Maribor, waiting for its world premiere.
Reference
[1] BERAN, Emerik. Correspondence of Leoš Janáček, Ljubljana, 22nd December 1936. Music History Department of the Moravian Museum in Brno.

[2] BRANSCOMBE, Peter. 'Kreutzer, Conradin', The New Grove Dictionary of Music and Musicians. [Online]. [Cit. 17th October 2013]. URL: http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?from=search&session_search_id=236400747&hitnum=1&section=music.15528.

[3] GRILLPARZER, Franz. Beethoven-Grillparzer Haus. [Online]. [Cit. (4th October 2013]. URL: http://www.aeiou.at/bt-hsg-k.htm.

[4] GRILLPARZER, Franz. Franz Grillparzer: Sämtliche Werke, vol. 19, Vienna, 1939.

[5] GRILLPARZER, Franz. Franz Grillparzer: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe, vol. 4, Vienna, 1925.

[6] GRILLPARZER, Franz. Melusina, Romantische Oper in drei Aufzügen. [Online]. [Cit. 27th September 2013]. URL: http://books.google.si/books?id=hadlmHK5h3QC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=grillparzer+melusina&source=bl&ots=lUDAZIhqTr&sig=9FscSO3bPAZtGfpSiyxMjY1kIFE#v=onepage&q&f=false.

[7] HÜTTNER, Johann. Zur Aufführungspraxis im Wien des frühen 19. Jahrhunderts am Beispiel von Franz Grillparzer und Ferdinand Raimund. Theater und 19. Jahrhundert. Hildesheim, 2009.

[8] KOTER, Darja. Glasbeno-gledališka režija na Slovenskem: od diletantizma Dramatičnega društva do poskusov profesionalizacije v Deželnem gledališču, Muzikološki zbornik 46 (2010) 1, Ljubljana 2010.

[9] LÉBL, Vladimír. Hudba a společnost. In Dějiny české hudební kultury 1890/1945. Prague, 1972, pp. 253–260.

[10] MACARDLE, Donald W. Beethoven and Grillparzer. Music & Letters, 1959, vol. 40, p. 45.

[11] TYRRELL, John. Czech Opera. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

[12] TYRRELL, John. Janáček: Years of a Life, The lonely blackbird, vol. 1. London: Faber and Faber, 2006.

[13] WEISS, Jernej. Emerik Beran (1868–1940): Samotni svetovljan. Maribor: Študentska založba Litera, 2008.

[14] WEISS, Jernej. Neuprizorjena opera Melusina Emerika Berana. Muzikološki zbornik 46 (2010) 1, Ljubljana 2010, pp. 73–85.

[15] WEISS, Jernej. The forgotten correspondence between two friends: Leoš Janáček (1854–1928) and Emerik Beran (1868–1940). Muzikološki zbornik 41 (2005) 1, Ljubljana, 2005, pp. 91–98.

[16] WEISS, Jernej. The transctiption of the Correspondence between Leoš Janáček (1854–1928) and Emerik Beran (1868–1940). Muzikološki zbornik 42 (2006) 1, Ljubljana, 2006, pp. 147–164.

[17] WEISS, Jernej. Tudi Slovenci imamo svojo Rusalko, pardon, Melusino. Imaginacija narave v umetnosti ali 'Glasba naj posnema naravo v njenem načinu delovanja'. 27th Slovenian Music Days, Ljubljana 2012, pp. 96–103.

[18] WHITAKER, Paul K. The tragic artist in Grillparzer's 'Melusina'. Monatshefte für Deutsche Unterricht, Deutsche Sprache und Literatur, 1958, vol. 1, no. 2.