Slovník nové slovní zásoby slovinštiny

Název: Slovník nové slovní zásoby slovinštiny
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 58-61
Rozsah
58-61
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Red. Aleksandra Bizjak Končar – Marko Snoj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 407 s. ISBN 978-961-254-413-3.