Komenský a jeho cesta světla

Název: Komenský a jeho cesta světla
Variantní název
Komenský a jeho cesta světla : místo úvodu k bloku studií
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 72-75
Rozsah
72-75
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] ČAPKOVÁ, Dagmar, 2006: Několik poznámek ke Komenského pojetí moudrosti. Urbánek, Vladimír – Řezníková, Lenka (red.): Mezi Baltem a Uhrami, Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu (sborník k poctě Marty Bečkové). Praha: Nakladatelství Filosofia. 33–46.

[2] HASHEMI, Michaela – KUMPERA, Jan, 2009: Cesta světla. Praha: ALMI.