Hashemi, Michaela

Varianty jmen:

Hashemi, Michaela (preferováno)
Horáková, Michaela
Kopecká, Michaela
Soleiman pour Hashemi, Michaela
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30.

Kapitola
Horáková, Michaela. Čtyry živlové. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 38–55.

Kapitola
Horáková, Michaela. Duchovní zasnoubení. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 29–37.

Článek
Hashemi, Michaela. J. A. Komenský a irénismus. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 39–45.

Článek
Hashemi, Michaela. K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 29–39.

Článek
Horáková, Michaela. K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 23–31.

Kapitola
Horáková, Michaela. K dosavadními bádání o barokní homiletice. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 6–24.

Článek
Horáková, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 33–39.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 69–75.

Článek
Horáková, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 25–32.

Kniha
Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005

Článek
Horáková, Michaela. Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, roč. 47, č. V1, s. 25–30.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Ke vztahům jedné slovanské pohádky. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. 73–76.

Článek
Horáková, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky : (pokus o odpískání v poločase jako gratulace mým učitelům). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 11–17.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Komenský a jeho cesta světla. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 72–75.

Článek
Horáková, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka : vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 20022003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 15–25.

Článek
Horáková, Michaela. On Comenius's approaches to the Biblical texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 29–39.

Kapitola
Horáková, Michaela. Operae ecclesiasticae. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 56–73.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří. Památce profesora Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, roč. 54, č. V8, s. 5–7.

Kapitola
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Poznámky ke staročeskému odkazu Jana Vilikovského. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 3–11.

Kapitola
Horáková, Michaela. Seznam literatury. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 103–108.

Článek
Horáková, Michaela. Slovenský Dekameron, takzvaný väčší. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. D36-37, s. 119–120.

Kapitola
Horáková, Michaela. Sněm nebeský. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 74–97.

Článek
Horáková, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 13–23.

Kapitola
Horáková, Michaela. Summary. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, s. 109–110.

Kapitola
Horáková, Michaela. Vetterova cesta po Islandě. In: Horák, Bohuslav. Daniel Vetter a jeho "Islandia". 1931, s. 20–26.