Hashemi, Michaela

Name variants:

Hashemi, Michaela (preferred)
Horáková, Michaela
Kopecká, Michaela
Soleiman pour Hashemi, Michaela
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Chapter
Horáková, Michaela. Čtyry živlové. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 38–55.

Chapter
Horáková, Michaela. Duchovní zasnoubení. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 29–37.

Article
Hashemi, Michaela. J. A. Komenský a irénismus. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 39–45.

Article
Hashemi, Michaela. K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 29–39.

Article
Horáková, Michaela. K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 23–31.

Chapter
Horáková, Michaela. K dosavadními bádání o barokní homiletice. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 6–24.

Article
Horáková, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 33–39.

Book
Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005

Article
Horáková, Michaela. Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 25–30.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Ke vztahům jedné slovanské pohádky. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 2, pp. 73–76.

Article
Horáková, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky : (pokus o odpískání v poločase jako gratulace mým učitelům). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 11–17.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Komenský a jeho cesta světla. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 72–75.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 69–75.

Article
Horáková, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 25–32.

Article
Horáková, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka : vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 15–25.

Article
Horáková, Michaela. On Comenius's approaches to the Biblical texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 29–39.

Chapter
Horáková, Michaela. Operae ecclesiasticae. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 56–73.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří. Památce profesora Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 5–7.

Chapter
Soleiman pour Hashemi, Michaela. Poznámky ke staročeskému odkazu Jana Vilikovského. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 3–11.

Chapter
Horáková, Michaela. Seznam literatury. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 103–108.

Article
Horáková, Michaela. Slovenský Dekameron, takzvaný väčší. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. D36-37, pp. 119–120.

Chapter
Horáková, Michaela. Sněm nebeský. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 74–97.

Article
Horáková, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 13–23.

Chapter
Horáková, Michaela. Summary. In: Horáková, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 2005, pp. 109–110.

Chapter
Horáková, Michaela. Vetterova cesta po Islandě. In: Horák, Bohuslav. Daniel Vetter a jeho "Islandia". 1931, pp. 20–26.