Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech

Název: Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech
Variantní název
Model of teaching practice for students of Slavic languages in university language courses
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 279-284
Rozsah
279-284
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Nově zavedený model organizace výuky jazyka pro neoborové studenty (konkrétně polského jazyka na FF MU) zahrnující spolupráci s rodilými mluvčími na studentské stáži, studenty domovské instituce v navazujícím magisterském studiu a seminář zaměřený na metodiku výuky jazyka v konkrétních podmínkách nejen kompenzuje personální nedostatky katedry vůči vysoké poptávce po studiu jazyka v řadách neoborových studentů. Poskytuje také neocenitelnou praxi a školený dohled začínajícím lektorům, čímž zvyšuje šance lektora na trhu práce, kvalitu výuky a prestiž pracoviště. Model se ideálně hodí i pro filologie tzv. malých slovanských jazyků, neboť studenti těchto filologií nemají jinak možnost získat pedagogické základy či praxi v učení studovaného jazyka.
New coordination model of language courses of Polish language at Masaryk University has been implemented. It concerns cooperation of Polish students being a part of a student exchange programme and Czech students of Polish language on 4–5 year of studies under the guidance of experienced professional who also provides them with a seminar on methodology of language teaching in the specific environment. Students' position on the job market improves, as well as prestige of their home institution which is able to at least partly satisfy the huge demand for learning Polish. This model is well adaptable and seems to work perfectly for departments of smaller slavic languages, because otherwise its students have no opportunity to gain any knowledge nor practice in language teaching.