Уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика као страног

Název: Уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика као страног
Variantní název
Textbooks and other teaching tools in Serbian language learning
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 303-307
Rozsah
303-307
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
srbsky (srp)
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
У овом раду укратко су представљени уџбеници и остала наставна средства коришћена у настави српског језика на Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну. Узети су у обзир тренутна ситуација, потенцијал и ограничења постојећих средстава. У првом делу представљено је неколико уџбеника и њихови циљеви. У другом делу су поменута помоћна средства (филмови, музика, часописи...) корисна за унапређивање усвојених знања из горе наведених уџбеника. Намера је била истаћи потребу за комбиновањем разноврсних метода како би се унапредила настава српског језика.
In this work are briefly presented teaching tools used in learning process of Serbian language on Faculty of Arts of Masaryk University in Brno. Considered are the current situation, potential and restrictions of existing resources. In the first part are represented several textbooks and their goals. In the second part are represented auxiliary means that can be helpful to upgrade acquired knowledge from above mentioned textbooks. The intention was to highlight need combining of various methods in order to improve learning of the Serbian language.