O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka : na příkladě makedonštiny

Název: O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka : na příkladě makedonštiny
Variantní název
Certain aspects of using music in foreign language teaching : applied on Macedonian language
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 326-334
Rozsah
326-334
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
makedonsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek poukazuje na některé z aspektů využití hudby ve výuce makedonštiny jako cizího jazyka pro všechny stupně pokročilosti, podrobněji prezentuje praktické návrhy k úspěšnému zapojení hudby do výuky jazyka a předkládá některé návrhy na její využití.
This paper points out some of the aspects of the use of music in the teaching of Macedonian as a foreign language for all levels, it presents practical suggestions for successful integration of music into language learning and provides some tips to use it.