Фрагменти от българското кино - лекции за студенти от Философския Факултет на Масариковия Университет

Název: Фрагменти от българското кино - лекции за студенти от Философския Факултет на Масариковия Университет
Variantní název
Fragments from the Bulgarian cinema - lectures for students from the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 352-356
Rozsah
352-356
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Докладът е посветен на преподаването на предмет Българско кино в чужбина. Методите и структурата на предмета са описани заедно с възприемането им от студентите. Подчертани са значението на историческите събития, във времето на които са възникнали филмите и начинът, по който студентите разбират тези културни предпоставки. Включено е кратко описание на мненията на студентите и на учебната програма.
The article treats the issue of teaching Bulgarian cinema in foreign country. The methods and the structure of the subject are described in concordance with the students' perceptions. The text considers the significance of the historical background of the movies and the way, in which the students identified and accepted these cultural prerequisites. A brief description of the students' perceptions and the syllabus are included.